privacy statement

 

Zij in Zaken wordt uitgegeven door de stuurgroep van Zij in Zaken en wordt gemaakt in cocreatie. Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Zij in Zaken.

Zij in Zaken acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar lezers en de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonsgegevens van lezers  en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres, etc. worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Zij in Zaken houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Zij in Zaken legt in het kader van haar (toekomstige) dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Zij in Zaken. De gegevens die (eventueel) verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres), functiegegevens, opgegeven interesses. En voor de toekomst eventueel factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Inzage en correctie van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Zij in Zaken.  De opslag van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen een e-mail te sturen.

Afmelden

Zij in Zaken houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden .
Uw afmelding voor het gebruik van uw e-mailadres wordt binnen 20 werkdagen door Zij in Zaken verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. 

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen.